AC500 PLC Helping to Combat Covid-19

همکاری شرکت های بزرگ: کمکی برای مبارزه با Covid-19

چگونه شرکت ABB تولید ماسک جراحی را افزایش میدهد شیوع ناگهانی بیماری همه‌گیر کووید-19 باعث شد بسیاری از شرکت‌ها خط تولید خود را به تولید تجهیزات حفاظت شخصی برای کارکنان بیمارستانی و شهروندان تغییر دهند....
real-time exchange of high volume process

تبادل بلادرنگ و پردازش با حجم بالا و داده‌های مرتبط با ایمنی بین...

Real-time exchange of high volume process and safety data between multiple PLC controllers

مقالات ویژه